Informacje
 • Kontakt

  Adres parafii:  

  43-426 Dębowiec, Simoradz, Plac Św. Jakuba Apostoła 4 
  tel: +48 33 856 21 27

  e-mail: kontakt@sw-jakub.pl

   

 • Msze Święte

  W Niedzielę i Święta

  800

  930 KRR

  1100 

  W Wielkim Poście; maju i październiku dodatkowo o 1530 


  Wtorek, Czwartek

  700

  Poniedziałek, Środa, Piątek

  1700 

  W Sobotę

  1700

Poprzednie

Ogłoszenia duszpasterskie » Poprzednie

Święto Chrztu Pańskiego

13.01.2019 roku

W niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego, świętujemy fakt Jezusowego chrztu w wodach Jordanu. Oba wydarzenia są ze sobą związane, gdyż chrzest także był objawieniem Chrystusa: Syn Boży objawił się publicznie i rozpoczął jawną działalność po długim okresie ukrytego życia w Nazarecie. Podczas chrztu udzielonego przez Jana Chrzciciela, Bóg przedstawił Jezusa jako swojego umiłowanego Syna i napełnił Go Duchem Świętym. Również my zostaliśmy ochrzczeni i staliśmy się członkami Kościoła Chrystusowego, córkami i synami Boga Ojca, powołanymi do składania świadectwa o Nim we współczesnym świecie. Z wdzięcznością wspomnijmy swój własny chrzest i uwielbijmy naszego Pana.

Składka na potrzeby naszego kościoła i parafii. Za złożone ofiary, składam; serdeczne Bóg zapłać.

 1. Liturgiczne obchody tygodnia:
  1. W czwartek, 17 stycznia - wspomnienie Świętego Antoniego, opata. W tym dniu Kościół katolicki w Polsce obchodzi Dzień Judaizmu,
  2. W sobotę, 19 stycznia - wspomnienie Świętego Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa.
 2. W piątek oddajemy cześć Bożemu Miłosierdziu z racji trzeciego piątku miesiąca. Na Mszę Świętą zapraszam rodziców kandydatów do bierzmowania z klas 3 gimnazjum i klas 8 SP. Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania po Mszy Świętej w salce.
 3. W poniedziałek, 14 stycznia, obchodzimy Dzień migranta i uchodźcy.
 4. Od piątku, 18 stycznia, w całym Kościele rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
 5. W przyszłą niedzielę, 20 stycznia, składka przeznaczona jest na cele charytatywne (jałmużna postna).
 6. W przyszłą niedziele od 14 dodatkowa kolęda dla tych, którzy nie mogli przyjąć w podanym terminie. Także osoby, które niedawno zamieszkały w naszej parafii, bądź długi czas kolędy nie przyjmowały, a chcą się wspólnie pomodlić o błogosławieństwo Boże dla domu i rodziny proszę o informacje, by do nich dotrzeć.  
 7. Chcemy zorganizować rodzinny kulig podczas ferii, w środę 20 lutego w Górkach. Dla sprawnej organizacji musimy wiedzieć ile osób jest chętnych. Prosimy o zapisy w zakrystii. Dla potwierdzenia uczestnictwa prosimy dorosłych o 10 zł a dzieci i młodzież uczącą się o 5 zł.
 8. Dziękujemy Panom, którzy w czwartek po południu odśnieżyli parking przy nowym cmentarzu i obejście kościoła oraz dojście do probostwa. Za poświęcony kawał czasu i wysiłek serdeczne bóg zapłać. Należy im się nasza wdzięczność, że wygodnie możemy dojść do kościoła. Dziękujemy też rodzinom, które sprzątały kościół w minionym tygodniu. Do sprzątania zapraszamy kolejne wyznaczone rodziny.

Uroczystość Objawienia Pańskiego

06.01.2019 roku

Mędrcy ze Wschodu przybywają jako reprezentanci ludów pogańskich, aby złożyć pokłon Jezusowi - Królowi królów. Pismo święte zwraca uwagę, że przez chrzest wszyscy otrzymaliśmy godność królewską: Jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym (1P 2,9).Mając świadomość naszej tożsamości dzieci Bożych, przyłączamy się do wędrówki trzech mędrców zdążających do Betlejem, by oddać cześć narodzonemu Synowi Bożemu.

Składka dzisiejsza przeznaczona jest na cele misyjne

 1. W przyszłą niedzielę, 13 stycznia, przypada święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Po porannej Mszy Świętej spotkanie Róż Różańcowych.
  Składka w przyszłą niedzielę na potrzeby naszego Kościoła i Parafii. Ofiarą do puszek przed kościołem wspieramy Seminarium Duchowne.
 1. Rodziców dzieci I Komunijnych zapraszam na spotkanie w piątek po Mszy Świętej do salki. Osoby, które chciałyby przekazać innym stroje pierwszokomunijne proszę również w piątek na to spotkanie.
 2. Członków Rady Parafialnej i Ekonomicznej, Apostolstwa Dobrej Śmierci, Róż Różańcowych, Apostolatu Maryjnego, Bractwa Jakubowego, zapraszam na spotkanie opłatkowe w sobotę 12 stycznia po Mszy Świętej do salki.
 3. Młodzież zachęcam do czytania Ewangelii wg św.  Łukasza. Podczas lutowego spotkania w salce będzie quiz ze znajomości przypowieści z tej ewangelii. Dla zwycięzcy będzie nagroda.
 4. Dziękujemy rodzinom, które sprzątały kościół w minionym tygodniu. Do sprzątania zapraszamy kolejne wyznaczone rodziny.