Informacje
 • Kontakt

  Adres parafii:  

  43-426 Dębowiec, Simoradz, Plac Św. Jakuba Apostoła 4 
  tel: +48 33 856 21 27

  e-mail: kontakt@sw-jakub.pl

   

 • Msze Święte

  W Niedzielę i Święta

  800

  930 KRR

  1100 

  W Wielkim Poście; maju i październiku dodatkowo o 1530 


  Wtorek, Czwartek

  700

  Poniedziałek, Środa, Piątek

  1700 

  W Sobotę

  1700

Ogłoszenia duszpasterskie

XV Niedziela Zwykła

15.07.2018 roku

Dziś 15 niedziela zwykła. Poprzez lata katechezy i formacji, dzięki świadectwu wiary rodziców i bliskich, od dzieciństwa posiadamy wiedzę o Bogu. Uczestnictwo w liturgii daje nam możliwość pielęgnowania więzi z Ojcem niebieskim i Jego umiłowanym Synem. Tą relacją trzeba żyć i dawać o niej świadectwo wychodząc naprzeciw bliźnim z miłością i dobrym słowem. Do tego zadania jesteśmy powołani i posłani przez Jezusa Chrystusa, który gromadzi nas na niedzielnej Eucharystii.

 

Składka przeznaczona jest na budowę Domu Księży Emerytów w Andrychowie

 1. W poniedziałek, 16 lipca, obchodzimy liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.
 2. W piątek, 20 lipca, oddajemy cześć Bożemu Miłosierdziu z racji trzeciego piątku miesiąca.
 3. W niedzielę 22 lipca po mszach Świętych poświęcenie pojazdów. Ofiara składana przy tej okazji przeznaczona jest na potrzeby misjonarzy.
 4. Dary na kołacze można składać do piątku 20 lipca. Za wszystkie dary i ofiary na ten cel składam Bóg zapłać. 
 5. Dziękujemy rodzinom, które sprzątały kościół w minionym tygodniu. Do sprzątania zapraszamy kolejne wyznaczone rodziny.