Sprawy materialne parafii w 2007 roku.          rok 2008

 

1.       Dnia 1 stycznia 2007 odzyskaliśmy  Kobielówkę.

               Po długich i burzliwych dyskusjach na posiedzeniach Rady Duszpasterskiej podjęliśmy decyzję           

               o sprzedaży tej nieruchomości by uzyskać środki na przeprowadzenie koniecznych prac w 

               kościele.

               Przy pomocy ogłoszeń  szukaliśmy nabywcy.

               Najlepszymi z oferentów okazali się Państwo Wioletta i Zygmunt Pawlikowscy z Dębowca,  

               sprzedaż została sfinalizowana we wrześniu. Nowi właściciele mają zamiar uruchomić na tym 

               terenie hurtownię słodyczy.   

2.       W czerwcu odniosły skutek starania w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków  o sfinansowanie prac mających na celu odrestaurowanie polichromii w naszym kościele i ruszyły prace.

3.       Zamówiliśmy wykonanie nowych dębowych ławek, zostały wykonane jeszcze przed parafialnym odpustem.

4.       Po uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków zdecydowaliśmy się na generalny remont posadzki. Po wcześniejszym ponumerowaniu i sfotografowaniu płyt posadzkowych zdemontowano je, spod płyt usunięto ok. 30ton ziemi.

W czasie tych prac odsłonięto w centralnej części kościoła ceglany grobowiec ze szczątkami dwu osób – przypuszczalnie Skoczowskich. W masie usuwanej ziemi znaleziono też pojedyncze ludzkie kości. Po uzgodnieniu z archeologiem grobowiec zasypano piaskiem, wykonano podsypkę z pospółki i wykonano wylewkę. Na niej położono poziomą izolację z papy termozgrzewalnej.

Pod ołtarzem soborowym znajdowały się obcięte płyty nagrobne. W czasie ich usuwania
w obecności archeologa pod nimi w rumoszu znaleziono odcięte zwieńczenia płyt nagrobnych.

5.       Specjalistyczna firma przeprowadziła osuszanie iniekcyjne murów, zużyto ~550l specjalnego płynu, który został wstrzyknięty do ścian zewnętrznych.

6.       Przeprowadzono kompleksowy wyminę instalacji elektrycznej, głośnikowej i mikrofonowej.

7.       Wspominane wyżej płyty nagrobne oddano do konserwacji i zespolenia.

8.        Firma kamieniarska w ścisłej współpracy w konserwatorem zabytków ułożyła nową posadzkę, częściowo zachowując stare płyty.

9.       Na nowej posadzce zamontowano ławki

10.   Po wykonaniu przez biegłego ekspertyzy drewnianego stropu zdecydowano o jego wzmocnieniu. Zastosowano wzmocnienie legarów nowymi belkami.

 

 

Ks. Stanisław Pindel
proboszcz parafii