PRASA O NAS

Artykuły prasowe na temat Ko?cioła |w. Jakuba Apostoła w Simoradzu.

Artykuł prasowy - Pielgrzymi od |w. Jakuba

Artykuł z Głosu Ziemii Cieszyńskiej

Artykuł z Go?cia Niedzielnego - czę?ć I

Artykuł z Go?cia Niedzielnego - czę?ć II

Artykuł z Głosu Ziemii Cieszyńskiej z dnia 29.01.2010 r.

Artykuł z Dębowie?ci - wydanie styczeń/luty 2010 r. - cze?ć I

Artykuł z Dębowie?ci - wydanie styczeń/luty 2010 r. - czę?ć II

Pielgrzymka zakochanych do Simoradza - Go?ć Niedzielny - z dnia 21.02.2010 r.

Artykuł z Głosu Ziemi Cieszyńskiej - Po?więcenie krzyża - Katyń 1940 - 2010 r.

Artykuł z Kroniki Beskidzkiej - Po?więcenie krzyża - Katyń 1940 - 2010 r.

Artykuł z Go?cia Niedzielnego - Po?więcenie krzyża - Katyń 1940 - 2010 r.

Artykuł z Go?cia Niedzielnego - Pamięć o Katyniu

Nasz ko?ciół w ARCE - Jakubowe Ko?cioły Jubileuszowe - wydanie nr 6/2010 r.

Nasz ko?ciół w ARCE - Wizyta Jego Ekscelencji abp Juliana Barrio Barrio - wydanie nr 6/2010 r.

|w. Jakub Ap. przebył 8 tys.km - Artykuł z Dziennika Zach. 14.07.2010 r.

Pielgrzymka trzech pielgrzymów z Simoradza z figur? |w. Jakuba Ap. do Santiago De Compostela - Artykuł z Dz. Zach. 16.07.2010 r.

Jakubowe dary - Odpust w Simoradzu 1.08.2010 r. - Artykuł z Go?cia Niedzielnego 18.07.2010 r.

Wędrówka do Santiago De Compostela - Artykuł z Go?cia Niedzielnego 18.07.2010 r.

Konsekracja Ołtarza - Artykuł z Go?cia Niedzielnego 18.07.2010 r.

Podwójne błogosławieństwo kierowców - Artykuł z Tygodnika Niedziela 08.08.2010 r.

Uroczysto?ci ku czci |w. Jakuba - Artykuł z Go?cia Niedzielnego 08.08.2010 r.

U |w. Jakuba w Simoradzu - Artykuł Pani Ireny Olma z Akcji Katolickiej wrzesień 2010 r.

Jubileusz w Simoradzu - Artykuł z Głosu Ziemii Cieszyńskiej 01.10.2010 r.

Wielka Mała Wioska - Simoradz - Artykuł z Głosu Ziemii Cieszyńskiej 08.10.2010 r.

Zakończenie roku |w. Jakuba w Simoradzu - Artykuł z Dziennika Zachodniego 31.12.2010 r.

Jakubowy rok łaski - Simoradz - Artykuł z Go?cia Niedzielnego 09.01.2011 r.

Szczodry rok z Apostołem - Artykuł z Go?cia Niedzielnego 16.01.2011 r.

Koniec roku z Jakubem - Artykuł z Głosu Ziemii Cieszyńskiej 21.01.2011 r.

Cuda i Łaski Boże 01.11.2010 r.   (Aby pobrać, kliknij prawym klawiszem myszy i daj "zapisz element docelowy jako..")