Rok 2013 w parafii Św. Jakuba
Apostoła w Simoradzu


Nasz kościół dostąpił wielkiego zaszczytu - zostając ogłoszonym w roku 2010 „Jubileuszowym” kościołem Św. Jakuba Apostoła co wiąże się nie tylko z prestiżem ale także duchową korzyścią dla parafian, gości i turystów.

Kościół w Simoradzu jest jednym z najstarszych kościołów ziemi cieszyńskiej, dzięki niezbadanym wyrokom Boskiej Opatrzności w kościele przetrwały zdumiewające na skalę ogólnopolską „prymitywne freski“ z początków chrześcijaństwa na ziemiach polskich. Doskonałą okazją do zwiedzenia kościoła jest udział w jednej z Mszy Świętych.

Poza Mszami Świętymi turystów indywidualnych oraz pielgrzymki pragnące zwiedzić kościół przed przybyciem prosimy kontaktować się z proboszczem Tel: 33-856-2127 (bez uzgodnienia można odwiedzać nasz kościół codziennie jednak ze względów bezpieczeństwa poruszanie się po nim jest ograniczone.)

Chcąc jak najgodniej uczcić opiekuna Pielgrzymów i turystów - Św. Jakuba Ap. oraz dać okazję do odwiedzenia naszej świątyni przypominamy iż każdy 25 dzień miesiąca jest "Dniem Otwartych Drzwi" w kościele Św. Jakuba. Ap.


Zapraszamy zatem serdecznie już na 55-ty dzień otwartych drzwi we wrześniu 2013.

25 września 2013 /Środa/
Kościół od godziny 8.00 do 19.00 będzie udostępniony turystom, pielgrzymom, wiernym - pragnącym uczcić Św. Jakuba Ap., oraz poznać i odkryć skarby naszego kościoła: wystrój, freski, zabytkowe obrazy, ołtarze, płyty nagrobne Skoczowskich, epitafium herbowe, zacheuszki... (oczywiście kościół jest obiektem żywym, - dlatego odwiedzających prosimy o odpowiedni strój oraz powagę należną miejscu.)

17.00-18.00- Czuwanie Jakubowe zakończone Dostojnym Błogosławieństwem Świętego Jakuba Apostoła opiekuna pielgrzymów i turystów.
18.00-19.00 - Uroczysta Msza Święta z kazaniem.